Δίκτυα-VPN

Η μελέτη και υλοποίηση του δικτύου της εταιρείας σας, ενσύρματο ή ασύρματο, η  μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή ή επίβλεψη του computer room, με τα υλικά που απαιτούνται όπως rack, switch, οπτικές ίνες, δομημένη καλωδίωση είναι στη αρμοδιότητα μας.

Δείτε αναλυτικά:

 • Σχεδίαση δικτύου
 • Εγκατάσταση καλωδίωσης
 • Εγκατάσταση και παραμετροποίηση Server
 • Εγκατάσταση τερματικών Η/Υ
 • Εγκατάσταση κοινόχρηστων χώρων στο δίκτυο
 • Εγκατάσταση κοινόχρηστων εκτυπωτών
 • Δημιουργία κοινόχρηστης σύνδεσης στο Internet
 • Δημιουργία εικονικού ιδιωτικού δικτύου (VPN)
 • Ασφάλεια δικτύου
 • Τείχος Προστασίας / Firewalls
 • Εγκατάσταση και υποστήριξη τηλεφωνικού κέντρου

Leave a Reply

Εγκατάσταση συναγερμών, κάμερες ασφαλείας, δίκτυα από την DZTronics