Η εταιρεία

Η Εταιρεία:
Η DZtronics είναι μία νέα, δυναμική και ευέλικτη εταιρεία που εξειδικεύεται στην παροχή ολοκληρωμένων συστημάτων ασφαλείας, συστημάτων τηλεπικοινωνιών και συστημάτων μηχανογράφησης, εκμεταλλευόμενη την τεχνογνωσία της επιστήμης της ηλεκτρονικής, της πληροφορικής και του διαδικτύου. Επικεντρώνεται στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων για μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις όπως επίσης και στην υποστήριξη οικιακών χρηστών.

Η Φιλοσοφία:

Αποστολή:
Διαθέτοντας όλες τις απαραίτητες υποδομές για να ανταποκριθεί σε όλο το φάσμα των αναγκών σας, στόχος μας σε κάθε έργο που αναλαμβάνουμε είναι η καθολική εξυπηρέτηση των πελατών μας ιδιαίτερα μετά την πώληση με παροχή εξειδικευμένων λύσεων και την πλήρη τεχνική κάλυψη σε μόνιμα προσιτές τιμές.
Σκοπός μας είναι η αξιόπιστη λειτουργία των πελατών μας, καθώς επίσης και η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, αναπτύσσοντας σταθερές συνεργασίες με μεγάλο χρονικό ορίζοντα που στηρίζονται στη διαρκή ικανοποίησή σας.

Όραμα:

Leave a Reply

Εγκατάσταση συναγερμών, κάμερες ασφαλείας, δίκτυα από την DZTronics